Cum să-ți exprimi în mod clar așteptările?

Așa cum am menționat înainte, mai ales atunci când se lucrează într-un mediu multi-cultural, persoane diferite lucrează după norme de lucru diferite. Ce este necesar, corect, etic sau potrivit pentru o persoană poate reprezenta opusul pentru o altă persoană. Din acest motiv este recomandat să se precizeze normele pe care te aștepți ca voluntarii să le respecte de la bun început, într-un mod clar și concis.

Unul dintre documentele în care poți include așteptările tale de la voluntar și în care atribuțiile sale pot fi explicate și convenite este Contractul/Acordul de Voluntariat. Îl vom lua pe acesta ca exemplu, pentru că este cel mai comun, dar poți întocmi acorduri similare pentru orice fel de activitate. Întrucât diferite proiecte presupun ca voluntarul să aibă diferite sarcini și responsabilități, aici sunt câteva exemple generale despre cum pot fi aceste acorduri redactate astfel încât voluntarul să înțeleagă mai bine așteptările pe care organizația le are de la el.

Rolurile și sarcinile participantului:

Își ia responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului prin intermediul activităților prevăzute;

Contribuie cu timp, energie și entuziasm la scopurile și obiectivele proiectului, pe toată durata stagiului său;

Desfășoară activitățile proiectului așa cum sunt prezentate în descrierea acestuia;

Participă la toate activitățile programate, sosește la timp și participă atât timp cât prezența sa este necesară la activitate/eveniment/sesiune;

Participă la cursurile de formare și la întâlnirile cu partenerii și Agenția Națională;

Participă la cursurile de pregătire necesare pentru proiect;

Predă toate documentele de călătorie, în original, organizației coordonatoare (exemplu: bilete de călătorie, rezervări de bilet, cărți de îmbarcare etc.);

Colaborează cu organizațiile de coordonare și trimitere pentru a urma procedura de obținere a vizei și de vaccinare, atunci când este necesar;

Informează organizația coordonatoare despre nevoile sale speciale pe care aceasta trebuie să le ia în considerare în contextual proiectului (exemplu: dietă, dizabilitate, caz de boală pentru care trebuie luate anumite măsuri de precauție) și confirma informațiile care pot fi redirecționate altor părți interesate;

Își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale, atât în cadrul activităților cât și în comunitate;

Se comportă frumos, respectuos și este un model pozitiv pentru toți cei cu care lucrează;

Tratează cu respect și considerație pe ceilalți voluntari sau tineri indiferent de vârsta, sexul, religia, orientarea sexuală sau originea acestora;

Îi tratează pe toți cu respect și nu jignește pe nimeni;

Nu se implică în activități care pot prejudicia imaginea S.E.V., a Programului Erasmus+, a organizațiilor care fac parte din proiect, a țării de găzduire sau a oricărei alte țări, a instituțiilor partenere în proiect, atât în timpul programului de lucru, cât și în timpul liber;

Împarte și își asumă sarcini legate de curățenia biroului, a spașiului de cazare sau a oricărui spațiu comun și le respect pe toată durata proiectului;

Păstrează un nivel scăzut de zgomot în locația de cazare, în special după lăsarea serii;

Demonstrează maturitate, onestitate și deschidere spre discuții atunci când există o divergență (conflict între doi sau mai mulți voluntari), pentru a evita situațiile conflictuale, fiind orientat spre stabilirea obiectivă a cauzelor și găsirea de soluții;

Conștientizează faptul că participarea într-un stagiu SEV este un privilegiu, nu un drept, că toți cei implicați în proiect vizează aceleași obiective să că trebuie găsite modalități și resurse pentru a a tinge acele obiective;

Conștientizează faptul că abuzurile, amenințările, intimidarea, harțuirea fizică sau verbală în relația cu ceilalți nu vor fi nicicând tolerate;

Conștientizează că mințitul, înșelatul sau furatul nu sunt premise în nici o situație;

Conștientizează faptul că orice comportament sau activitate desfășurată în afara proiectului care afectează performanța voluntarului nu este acceptată;

Conștientizează că nu are voie să consume, să posede sau să fie sub influența alcoolului sau a unor substanțe halucinogene în timpul activităților;

Conștientizează că unii participanți la activități pot fi sub 18 ani și că ar trebui să reprezinte un model de urmat pentru beneficiarii lor. Fumatul în prezența participanților, pe durata activităților, este interzis;

Conștientizează faptul că este interzisă folosirea sau posesia unei arme sau a unei substanțe interzise;

Conștientizează faptul că, dacă dintr-un motiv sau altul voluntarul nu respectă aceste reguli următoarele măsuri pot fi luațe, asta dacă gravitatea faptei nu necesită alte acțiuni:

Avertisment verbal sau scris adresat celui responsabil pentru abateri ușoare;

Avertisment verbal sau scris adresat celui responsabil, împreună cu o notificare adresată organizației de trimitere și/sau Agenției Naționale;

− Încheierea stagiului de voluntariat atunci când abaterile sunt grave și repetitive. Dacă acesta va fi cazul sau dacă voluntarul se hotărăște să nu mai facă parte din proiect din motive care nu pot fi imputate organizației de coordonare și găzduire, atunci el va acoperi pierderile financiare datorate încheierii premature a stagiului.

Conștientizează că în cazul în care nu își va îndeplini responsabilitățile menționate în contract, organizația de coordonare, împreună cu organizația de trimitere are dreptul să întrerupă stagiul unui voluntar și să facă pregătirile necesare pentru plecarea acestuia.

Conștientizează că legile care se aplică sunt cele ale țării de găzduire și orice dispute legate de interpretare, aplicare sau validitate a contractului vor fi adresate instanțelor naționale.

În plus față de aceste prevederi, organizațiile au posibilitatea de a specifica într-un mod mai clar așteptările lor legate de comportamentul voluntarului pe durata întregului stagiu. Astfel, un document numit cod de conduită poate fi prezentat voluntarului, oferindu-i mai multe detalii despre ceea ce este considerat a fi acceptabil și ce nu. Aici este un exemplu de astfel de cod:

Model de cod de conduită

 

 

 

Language

Choose your preferred language