Communicate at your best

 

 

Future Capital este un proiect de cooperare dezvoltat de către două organizații foste partenere în proiecte de tineret (OTI Arad și ProAtlantico) cu sprijinul Asociației AUDELE din Uruguay, toate cele trei organizații având o vastă experiență în mobilități internaționale și cursuri de limbă. Proiectul a început în octombrie 2014 și se va finaliza în mai 2016. Acesta țintește la dezvoltarea unei cooperări între ONG-urile din România, Portugalia și Urugauy, în special în domeniile comunicării și învățării unei limbilor străine, dar și în domeniul IT.

Partenerii vor dezvolta o platformă suport și livrabile relevante pentru subiectul “Communicate at your best!”. Aceste resurse vor fi disponibile pentru tineri și pentru lucrători de tineret din Europa și America Latină, oferind sprijin în cooperarea transatlantică în domeniul tineretului.

Abordarea inovativă se bazează pe:

- Cooperarea dintre Uruguay – România – Portugalia;

- Dezvoltarea de metode și tehnici non-formale de promovare a învățării limbilor străine;

- Această platformă care va servi ca instrument pentru dezvoltarea de noi parteneriate între Uniunea Europeană și Uruguay;

- Instrumente noi și inovative de gestionare a proiectelor de tineret;

- Aportul pe care partenerul din Uruguay îl va aduce pentru a adapta rezultatele la nevoile tinerilor din acea țară.

Abordarea generală va stimula creativitatea, inovația și folosirea la scară largă a IT & C.

Activitățile sunt atât on-line cât și directe, având ca obiectiv pregătirea lucrătorilor de tineret, oferirea de oportunități de a participa în mobilități (stagii SEV) și asigurarea unei bune diseminări a rezultatelor. Mai mult decât atât, proiectul include o dimensiune interculturală, oferind modalități de a explora felul în care UE funcționează și deschizând drumul participanților spre învățare interculturală și învățare pe tot parcursul vieții.

Language

Choose your preferred language